Juridischeraadgeving.nl


Diensten

Beleidsondersteuning
Ondersteuning kan bestaan uit schrijven van beleidsnota's, opstellen en implementeren van handhavingsbeleid, maken en wijzigen van verordeningen, wetten en andere regels, opstellen van beschikkingen (last onder dwangsom/bestuursdwang, aanwijzing bedrijfsbrandweer) etc.

Bezwaar- en beroepsprocedures
Uw organisatie kan ik ondersteunen bij deze tijdverslindende procedures. Uw medewerkers kan ik  terzijde staan of ik kan zelfstandig als gemachtigde namens uw organisatie  optreden.

Opleiding
Wet- en regelgeving veranderen in hoog tempo. Uw medewerkers kan ik helpen om hun kennis up to date te krijgen en te houden.
Of het nu gaat om een bijspijkercursus  bestuursrecht, omgevingsrecht, toezicht en handhaving of Besluit risico’ s zware ongevallen 2015, JRL levert opleidingen op maat die zijn toegesneden op de behoeften van uw organisatie.

Detachering
Uw organisatie kan om verschillende redenen behoefte hebben aan tijdelijke juridische ondersteuning. Uw vaste medewerk(st)er kan door ziekte of verlof afwezig zijn, er is een nog niet vervulde vacature, er moet een project worden uitgevoerd waarvoor uw organisatie geen capaciteit beschikbaar heeft of er is specifieke juridische deskundigheid vereist.In al deze gevallen kan JRL op tijdelijke basis uw organisatie versterken. Indien nodig kan JRL een beroep doen op een interim-jurist uit haar netwerk die is gespecialiseerd in de door u gevraagde diensten of rechtsgebieden.

Legal compliance
Door incidenten, affaires en jurisprudentie is het overheidstoezicht flink aangescherpt. Hoe kunnen bedrijven in deze turbulente tijden het hoofd boven water houden? Hoe krijgen en houden zij inzicht in (veranderingen in) regelgeving die op hun bedrijfsprocessen van toepassing is? Op welke wijze kunnen zij ervoor zorgen dat het personeel aan de wettelijke regels voldoet en hoe kan dit worden geborgd? Kortom: hoe kunnen bedrijven hun veiligheids- en juridische risico’s  beheersen?

De wettelijke eisen waaraan een bedrijf moet voldoen zijn omvangrijk en complex en veranderen in hoog tempo. Het naleven van al deze eisen gaat niet vanzelf maar vergt ingrijpende maatregelen. Een systeem met vastlegging van instructies en procedures is een belangrijk middel. Ook van belang is dat uw bedrijf transparant is over de nalevingsprestatie.
Legal compliance is het structureel borgen en continu verbeteren van de naleving van wettelijke eisen.
JRL adviseert en ondersteunt bedrijven bij het compliant zijn met de regels. Wanneer wenselijk en toepasbaar wordt daarbij gebruik gemaakt van het programma Panoptys en/of ISO 19600.

Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.