Juridischeraadgeving.nl


Diensten

Beleidsondersteuning
Ondersteuning kan bestaan uit schrijven van beleidsnota's, opstellen en implementeren van handhavingsbeleid, maken en wijzigen van verordeningen en omgevingsplannen, wetten en andere regels, opstellen van beschikkingen (last onder dwangsom/bestuursdwang, aanwijzing bedrijfsbrandweer) etc.

Bezwaar- en beroepsprocedures
Uw organisatie kan ik ondersteunen bij deze tijdverslindende procedures. Uw medewerkers kan ik  terzijde staan of ik kan zelfstandig als gemachtigde namens uw organisatie  optreden.

Detachering
Uw organisatie kan om verschillende redenen behoefte hebben aan tijdelijke juridische ondersteuning. Uw vaste medewerk(st)er kan door ziekte of verlof afwezig zijn, er is een nog niet vervulde vacature, er moet een project worden uitgevoerd waarvoor uw organisatie geen capaciteit beschikbaar heeft of er is specifieke juridische deskundigheid vereist. In al deze gevallen kan JRL op tijdelijke basis uw organisatie versterken. Indien nodig kan JRL een beroep doen op een interim-jurist uit haar netwerk die is gespecialiseerd in de door u gevraagde diensten of rechtsgebieden.

Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.