Juridischeraadgeving.nl

 

Introductie
Na negen jaar werkzaam te zijn geweest voor overheid en bedrijfsleven heb ik eind 2003 Juridische Raadgeving LNG B.V. (JRL) opgericht.

Voor overheden en bedrijven verricht ik verschillende diensten, zoals:

- advisering
- detachering

Mijn specialisaties zijn:

- omgevingsrecht
- industriële veiligheid
- handhaving

Wanneer u vragen heeft of een vraagstuk aan mij wilt voorleggen, kunt u contact opnemen via de
contactpagina.